Bregman&Last > Voor al uw fiscale- en administratieve diensten
  • Adres: Bouwstraat 10, 7462 AZ Rijssen

Adviezen

Adviezen

Fiscaal
Fiscale adviezen zijn bijna altijd maatwerk, omdat rekening moet worden gehouden met o.a. persoonlijke omstandigheden, bedrijfssituatie en meerdere belastingwetten. Het juiste advies is niet altijd ingegeven door fiscale motieven.

Mooi voorbeeld is de spaar-BV, die voor iedereen net anders is. Zo’n spaar-bv kan bijvoorbeeld veel toeslagen opleveren terwijl het puur fiscaal gezien geen nut heeft.

Bedrijfseconomisch
Elke onderneming is anders en blauwdrukken kun je niet zomaar overal toepassen. Bedrijfseconomisch advies is altijd op maat. U kunt met ons sparren over organisatievormen, bedrijfsstructuur, ontwikkeling nieuwe business

Investeringen
Investeringsbeslissingen kunnen grote gevolgen hebben. En dit vooraf met uw adviseur bespreken kan (belasting)voordeel opleveren. Gaat u het met eigen middelen financieren, of gedeeltelijk of helemaal met geleend geld? En welke financieringsvorm? Is er 1 of zijn er meerdere investeringsaftrekken mogelijk? Of misschien is er nog wel een andere stimuleringsmaatregel op lokaal of regionaal of hoger niveau.

Subsidies en fiscale stimuleringen
Bent u innovatief? Subsidieland kent vele subsidies. Een veelvoorkomende is de WBSO. Velen kennen deze, maar weten niet dat hij bij nieuwe ontwikkelingen redelijk makkelijk te verkrijgen is. Voor de WBSO hoeft het niet te gaan om iets dat nog niet bestaat, het moet gaan om een voor de onderneming technisch nieuwe ontwikkeling.

Wist u dat voor de Innovatiebox in de vennootschapsbelasting het een vereiste is dat of WBSO is toegekend of er een patent/octrooi is? De Innovatiebox kan veel vennootschapsbelastingvoordeel opleveren bij innovaties.

Financiële adviezen
Komt er een lijfrente tot uitkering en weet u niet hoe u dat het beste kunt laten doen? Wij kunnen u hierbij adviseren.
Ook bij een hypotheek kunnen wij u adviseren wat het fiscaal voordeligst voor u is.

Bedrijven helpen wij bij hun financieringsaanvraag bij banken en overige instanties.

Administratieve adviezen
Ook het inrichten van een financiële administratie kan per geval behoorlijk verschillen. Wettelijk bent u als btw-ondernemer of zelfstandig beroepsbeoefenaar verplicht een deugdelijke administratie bij te houden. Enkele ondernemers zijn vrijgesteld van deze verplichting. De manier waarop de administratie moet worden bijhouden is niet voorgeschreven. De inrichting van de administratie kan daardoor verschillen.